Kübra. 20.
Her zaman daha çok seven kişiyim,benim olayım bu.

Yılmaz Güney (via biratinyalnizligi)

(via ofsaytibilenkiiz)

Güzel günler zorlu duraklardan geçer sevdiğim.
Notes
540
Posted
6 hours ago
anliyamiyorum:

kekotelli:

Sınav haftası;

DSKLŞGAJIGOWERJGLSDJGĞAWEİGSDLŞAKGJFHSDAF
KOMİK

anliyamiyorum:

kekotelli:

Sınav haftası;

DSKLŞGAJIGOWERJGLSDJGĞAWEİGSDLŞAKGJFHSDAF

KOMİK

(via senkimlekimoluyon)

Notes
2507
Posted
10 hours ago

Kaybetme korkusu iyi değildi belki de. Belki insan kaybetmekten korkmayacağı insanı istiyordu. “Hiç gitmeyecek, biliyorum” diyebileceği insanı.

(Source: barisgultekin, via ruhusarisinolankiz)

Notes
1388
Posted
1 day ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter