Kübra. 20.
Her zaman daha çok seven kişiyim,benim olayım bu.
eskifotografmakinesi:

tardisgorenmasumuzayli:

İstiyorum.

Yapacağınız tek şey bu beyler. Gerisini zaten biz kızlar hallederiz.

eskifotografmakinesi:

tardisgorenmasumuzayli:

İstiyorum.

Yapacağınız tek şey bu beyler. Gerisini zaten biz kızlar hallederiz.

Notes
952
Posted
15 hours ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter